“We leven hier met het tij”, zei de kroegbaas

Het wordt nu eb
Eb
verschijnt
Water
zakt
Wad
weer
begaanbaar
naar
eiland
voor de kust
Vaste land
kun je
verlaten
achter
je laten
en door
afnemend
wateroppervlak
je weg banen
naar St. Cuthbert
Jouw wereld
jouw leven
Een kruis
in het hart
De zon
beschijnt
Soms verbonden
met eb
Soms los
met vloed
Overvloed!
Soms geen van beide
Allebei!
Dubbel
met dood tij
Dood tij
is stil
is niets
is alles
is dubbel
kan twee kanten op
Volg de natuur
die geeft de
richting aan
van dàt moment!

(geïnspireerd door Kenneth Steven “Sometimes” uit: Island, Collected Poems)

Sometimes

In
all
the
rush
and
hurry
of
our
lives
we
need
so
much
just
now
and
then
to
find
an
island

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *