The little brown job

 
De kleine vaste bewoner
van Holy Island
zie je overal.
Hij hipt en vliegt
en zit op het dak
De heg ritselt van
de mussen
~~
Met al zijn lieve vrienden
leeft hij hier het Woord
De meest verachte vogel
voegt hier de daad bij het Woord
~~
That little brown job
How precious is it to the Lord
~~
Not one of them
falls
on the ground
outside of the father
~~
If the sparrow is special to God
How special are you to God?
Not one of your tears is missed by God
~~
Go and sit and look
at the sparrows.
~~
Don't be afraid.
Look at the little brown job

Wat vertelt ons de natuur?

Leven als de natuur
dan gaat het vanzelf
Het leven stroomt
Als lucht en water
~~
Dan gaat het vanzelf
Niets hoef je te doen
Als lucht en water:
beweeg en geef mee
~~
Niets hoef je te doen
Het leven dient zich aan
Beweeg en geef mee
Ontdek jouw eigen stroming
~~
Het leven dient zich aan
En toont zich uitgebreid
Ontdek jouw eigen stroming
Leven als de natuur
(pantoem)

The Back Skerrs Hut

Pelgrimshut
Wie zijn je bouwers?
Pelgrimshut
Hoe kom jij hier?
~~
Pelgrim, o pelgrim
Jij en je broeders
Zorgen voor mijn bestaan
Ik ben hier
en zie jullie komen
en gaan
~~
Pelgrimshut
Wie gaf je beschutting?
Pelgrimshut
Hoe kom jij hier?
~~
Pelgrim, o pelgrim
Jij en je zusters
Richten mij in en maken mij mooi
Ik ben hier
en verheug me op elke nieuwe tooi

 

In de crypte

Elke avond is het donker
Alleen het kaarslicht brandt
Een stem: “Ik leg mijn handen op mijn gezicht
en luister als in een schelp naar ’t gefluister
van de zee; naar uw stem in de stilte“.
~~
We geven, we ontvangen de ruimte
we delen met elkaar de voorbije dag
Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij
~~
En elke avond groeien de bloemen
en krijgen elke hun eigen kleur
het groepsboeket geurt door de ruimte
en rust in de stilte van de aarde
~~
Een stem zingt zacht:
Night has fallen – nu het avond is
God our maker, guard us sleeping“.

Mandala’s

Mandala's gaan we maken op het strand
Van stenen en aangespoelde materialen 
Een uur de tijd
~~
Een heel uur lang
lopen mensen met stenen en staan ze krom,
voorover gebogen en bouwen aan hun leven
~~
Elke steen wordt bevoeld, gevoeld
en neergelegd, verlegd
Gezocht wordt er naar wat er nodig is
~~
Ieder legt zijn eigen leven neer
Oneindig
De cirkel van het leven
~~
Dan is het uur voorbij
De mensen overzien hun werk
en zie: het is goed.
~~
Goed is het
Dat ieder zijn verhaal vertelt
en alle levens tellen

Zingen in St. Johns

Het koor van de St. Johns zingt hemels helder
Helder hemels hoog en heel
Huiver over mij heen
zo zuiver
de Engelse koorzang
~~
Genieten van deze klanken
Wie zullen wij bedanken
voor deze kathedraal van tonen
~~
Recht van lijf en leden
bewust van nu en heden
mag ik de wereld weer betreden

Hoog boven de stad van Edinburgh

Wandelen en
Wandelen
We wandelen maar door
Ik wandel met de gezusters
“Ik wandel dus ik besta”
Hoog boven de stad
Uitzicht stralend wijd
Pas op met elke stap
Het pad is steil
en rul
~~
Gaan we verder? We gaan door.
Soms stilstaan en verwonderd
zien wat de wereld bij ons
binnenbrengt.
~~
Het lopen heelt me
Het gaan richt me
Het wandelen activeert me
Het lopen leidt me af
Het gaan verleidt me
Het wandelen geeft me
bestaansrecht
En hoog boven de stad
Daal ik in mezelf
Los van de wereld
Kan ik nog bestaan
in mezelf
~~
En zonder dat ze het zelf weet
loopt een engel met me mee

Stil is het aan het wad

Stil is het aan het wad van Lindisfarne
De stilte is hier en zindert om je heen
wil binnenkomen in je lijf
bijen, vliegen, hommels
een kruis – onderaan de rots
~~
De zon, warm op mijn handen, verwarmt
mijn verwarde hart
Kleuren, veel kleuren, schittering
schittering op het water
Stenen en schelpen en nieuw gras
~~
Rotsen
en wolken
en stilte
de wind – soms
en warmte
op mijn handen en voeten:
ik moet ervan huilen
~~
Waarom
moet de weg
zo bizar
alleen gaan?
~~
Hier is het goed.
Hier is het mooi.

“We leven hier met het tij”, zei de kroegbaas

Het wordt nu eb
Eb
verschijnt
Water
zakt
Wad
weer
begaanbaar
naar
eiland
voor de kust
Vaste land
kun je
verlaten
achter
je laten
en door
afnemend
wateroppervlak
je weg banen
naar St. Cuthbert
Jouw wereld
jouw leven
Een kruis
in het hart
De zon
beschijnt
Soms verbonden
met eb
Soms los
met vloed
Overvloed!
Soms geen van beide
Allebei!
Dubbel
met dood tij
Dood tij
is stil
is niets
is alles
is dubbel
kan twee kanten op
Volg de natuur
die geeft de
richting aan
van dàt moment!

(geïnspireerd door Kenneth Steven “Sometimes” uit: Island, Collected Poems)

Sometimes

In
all
the
rush
and
hurry
of
our
lives
we
need
so
much
just
now
and
then
to
find
an
island

Gedichten geïnspireerd door de Keltische Spiritualiteit

Holy Island Lindisfarne

Het eiland
Begaanbaar via een weg
Die soms onder water ligt, soms niet
Afhankelijk van het tij
Eb en vloed
Zo is een mens soms ook niet bereikbaar
Dat geeft niets.

Meedobberen

Meedobberen
Een tijdje
Met de mensen
Om je heen is
Goed

Goed
Tot je
Weer grond onder
Je voeten gaat voelen
Vast
(2 elfjes)

Schapen op de dijk
Schapen op de dijk
Gerafeld
Wat zegt de Keltische spiritualiteit mij?
Schapen op de dijk
Hoe gerafeld is mijn leven
Bezie mijn rafels een voor een
Gerafeld
Schapen op de dijk
(rondeel – geschreven na een wandeling op de dijk in Hindeloopen met Graddie)

Volg de gids – de voettocht achter Graham aan over de rotsen
Volg de gids
Kwestie van vertrouwen
Eb en het wordt vloed
Volg de gids
Durf ik te gaan en te trotseren
Mijn angst, de gladde rotsen
Kwestie van vertrouwen
Volg de gids
(rondeel)

Aan het wad – bij St. Cuthberts Island
Aan het wad
De zee is stil
De zee is glad
Een spiegel
Wie ben ik
Wat heb ik aan de zee
Als er geen mens is
Die om mij geeft?
Een spiegel
Ik zie mijzelf
Geef ik om mij?
Dan heb ik wel
Wat aan de zee.

Zee

Ik zie de zee
De zee ziet mij
Dag zee,
hoe gaat het?
Ik eb, zegt de zee
Wat heb je? zeg ik
Ik heb eb
Doet dat zeer?
Nee, zegt de zee,
een zee heeft geen zeer

Frank Eerhart