Abtei Maria Laach

Dit kleine kloosterdorp
barst uit zijn voegen
van levendigheid
Boeken en pleinen
Bloemen en heiligen
Zakelijke gasten en godzoekers
Dagjesmensen en eendagsvliegen
Ze laven zich aan de leeuwende bron
Ze ontdoen zich van hun geeuwende on-
noemelijkheid en treden op hun
sporen terug hun eigen leven in
Maar wel verzadigd van kleuren, van geuren,
geraakt door een woord of de sfeer.
Misschien was hier wel de Heer…